Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 3 юли 2014 г. 02.07.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.07.2014 г. (четвъртък), от 17:30 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Създаване на регионално сдружение по чл.24 от Закона за управление на отпадъците за регион Велико Търново.