Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за обществено обсъждане 14.05.2014 Уважаеми представители на общинска администрация Лясковец, заинтересовани граждани, представители на местния бизнес, представители на читалища, образователни институции, земеделски производители, неправителствени и младежки организации,   Община Лясковец, екипа за управление на проекта и представителите на „Агенция Стратегма” ООД, Ви канят да вземете участие в обществено обсъждане на социално-икономически анализ на територията на община Лясковец и стратегическите насоки във връзка с подготовката на Общински план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.  Къде? Заседателна зала на община Лясковец  Кога? 19 май 2014 г. от 13:00 часа   ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ: • Откриване на общественото обсъждане; • Представяне на социално-икономически анализ - „Агенция Стратегма” ООД; • Стратегически насоки за развитие на община Лясковец в периода 2014-2020 г. ; • Дискусия;   Общественото обсъждане се организира в рамките на проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за обществено обсъждане