Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за участие във фокус група 03.04.2014 До представителите на читалища, неправителствени организации, местния бизнес, земеделски производители, младежки организации и активни граждани на територията на община Лясковец за участие във фокус група по идентифицирането на бъдещи проектни идеи за разработване на Общински план за развитие на община Лясковец за новия програмен период 2014 - 2020 година. Всеки който проявява желание да се включи във фокус групата да изпрати своите имена, тел. за контакти, електронна поща и информация кой сектор представлява на е-мейл: proekti@lyaskovets.net . Срещата на фокус групата ще проведе срещата на 24.04.2014 г. от 16:00 часа в Заседателна зала на община Лясковец. Срещата се организира в рамките на проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Покана за участие във фокус група