Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 12 февруари 2014 г. 10.02.2014 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 12.02.2014 г. (сряда), от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2013 година. 2. Одобряване общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец. 3. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2014 година.