Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за участие в конкурс за реализация на обществено значими граждански инициативи 07.02.2014 Сдружение „Бъдеще за нас” в партньорство с Община Лясковец обявява конкурс за реализирането на обществено значими граждански инициативи в рамките на проект: „Повишаване финансовата устойчивост и изграждане на капацитет на НПО, чрез създаване на механизъм за реализация на инициативи на местно ниво в партньорство с местната власт”, част от Модул „Практическа дейност”. Проекта е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg) Конкурсът стартира на 05.02.2014 год. и продължава до 02.03.2014 год. Крайният срок за подаване на предложения за участие в конкурса е 16:00 часа на 02.03.2014 г. Повече информация за насоки и документи за кандидатстване, провеждането на информационно-практически срещи за конкурса, както и отговори на възникнали въпроси, можете да намерите в офиса на Сдружение „Бъдеще за нас” на ул. „Тодор Хрулев“ 58, гр. Лясковец и на тел.: 0888 67 42 67 или електронна поща: dkrbarneva@abv.bg. Участие в конкурса могат да вземат неправителствени организации регистрирани на територията на община Лясковец, настоятелства на училища или детски градини, граждански групи (съседски обединения) и други видове нетърговски дружества. Документи за кандидатстване можете да заявите за получаване на електронната поща: dkrbarneva@abv.bg или да изтеглите от прикачените файлове по-долу. Максималната сума, която ще бъде отпусната на всяка одобрена гражданска инициатива е в размер до левовата равностойност на 500 евро. Кандидатстването е изцяло по електронен път! Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10.03.2014 година. Очакваме Ви!

Покана за участие в конкурс за реализация на обществено значими граждански инициативи