Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Теменужка Петкова Ангелова с адрес гр. Вълчи дол, ул. Станке Димитров-Марек № 4 27.06.2017 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2246 / 31.05.2017 г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.   Дата на поставяне на съобщението 27.06.2017 г.