Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Николай Маринов Рибицов с адрес гр. Севлиево, ул. „Дунав /Н. Болдирев” № 9 26.10.2015 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документ с вх. № ФСД-02-2515 / 27.04.2015 г.     В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 26.10.2015 г.