Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Георги Ненов Георгиев, гр. София, ул. "Лозенска планина" № 13 19.02.2013 Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 1, ет. 2 в стая 1 , от 8.00 часа до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци по данни от декларация № 476 / 19.12.2012 г. с изх. № ФСД 02-22 / 02.01.2013 г.   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.       Дата на поставяне на съобщението 19.02.2013 г.