Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 56 / 28.02.2008

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 56

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец март до края на 2008 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в календара.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар на Община Лясковец от месец март до края на 2008 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 25 300 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар от месец март до края на 2008 година, съгласно Приложение 2.

Приложение № 1
на Решение № 56/28.02.2008 г.
на Общински съвет - Лясковец


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
от месец март до края на 2008 година

Месец март
3 март – Национален празник на Република България. Тържествено честване по случай 130 годишнината от Освобождението на България.

Срок : 03.03.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва,
Читалище “Напредък-1870”

3 март – Национален празник на Република България.

Срок : 01.03.2008 г.

Организатор:
Кметство с.Джулюница

Тодоров ден – Традиционни конни надбягвания в с.Добри дял, с.Козаревец и гр. Лясковец.
Срок : 15.03.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Кметства в с.Добри дял и
с.Козаревец,
Клуб по конен спорт “Стефмарк 01”

Отбелязване 128 години от обявяването на Лясковец за град.

Срок : 15.03.2008 г.

Организатор:
Общински комитет “Васил Левски”


Месец април
Седмица на гората, водата и земята.

Срок : 02-08.04.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
ТД “Янтра-1915”

Среща със служители на здравеопазването.

Срок: 07.04.2008 г.

Организатор:
Община Лясковец

Великденски празници – изложба на икони на художничката Жанета Царкова.
Срок: 27-29.04.2008 г.

Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Международен ден на книгата. Творческа среща с поета Боян Кълчишков.
Срок: 23.04.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Международен ден на балета. Празник на балета с участието на гост-изпълнители от региона, под патронажа на кмета на община Лясковец.

Срок: 29.04.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Месец май
6 май - Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.
Срок: 06.05.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва,
Читалище “Напредък-1870”

6 май – Ден на храбростта и празник на българската армия.

Срок : 06.05.2008 г.

Организатор:
Кметство с.Джулюница

Тематично радиопредаване по повод 9 май- Ден на Европа.

Срок: 09.05.2008 г.

Организатор:
Община Лясковец

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на общината с дейци на просветата и културата.

Срок: 24.05.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
Училищата от общината

Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.

Срок: 22-24.05.2008 г.
Място: гр.Лясковец

Организатори:
Община Лясковец

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.

Срок : 23.05.2008 г.
Място: с.Джулюница

Организатори:
Община Лясковец
НЧ ”Пробуждане-1896”, с.Джулюница,
ОУ “П. Р. Славейков “, с.Джулюница

24 май - Празник на с. Джулюница.

Срок : 24.05.2008 г.

Организатор:
кметство с.Джулюница

Св. Константин и Елена – празник на с. Драгижево.

Срок: 24.05.2008 г.

Организатор:
кметство с.Драгижево

Участие на театрална трупа към НЧ “Земеделец – 1899” във втори национален преглед на селските читалищни театри – с.Драганово.

Срок: май 2008 г.

Организатор:
НЧ “Земеделец-1899”, с.Козаревец


Месец юни
2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните.
Срок: 02.06.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва

2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.

Срок : 02.06.2008 г.

Организатор:
кметство с.Джулюница

Петровден – Празник на град Лясковец.
Честване празника на града.
Срок: 25-29.06.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Откриване паметна плоча на актрисата Мариана Димитрова на площад “Мариана Димитрова” в село Козаревец.

Срок: юни 2008 г.

Организатор:
кметство с.Козаревец


Месец юли
Четвърти национален турнир по силов трибой за купа “Лясковец” в гр.Лясковец.

Срок: 30.06-01.07.2008 г.

Място: Комплекс “Водопада”, гр.Лясковец

Организатори:
Община Лясковец,
Комплекс “Водопада” - гр. Лясковец

Открита сцена на международен фолклорен фестивал.

Срок: юли 2008 г.

Организатори:
Община Лясковец

По стъпките на капитан Дядо Никола. Лясковец (Петропавловски манастир) - гр. Габрово – с. Дончевци – гр. Трявна.

Срок: 29.07 - 02.08.2008 г.

Организатори:
ТД “Янтра-1915”,
Община Лясковец

Честване 171 години от рождението на Васил Левски.

Срок: 18.07.2008 г.

Организатори:
Общински комитет “Васил Левски”

Месец август
Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.

Срок: 15.08.2008 г.

Организатор:
кметство с.Добри дял

105 г. от Илинденско-Преображенското въстание. Радиопредаване.

Срок: 02.08.2008 г.

Организатор:
Община Лясковец,
Комитет “Васил Левски”

Месец септември
6 септември - 123 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Тематично предаване по кабелното радио.

Срок: 06.09.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва

6 септември – Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Срок: 06.09.2008 г.

Организатор:
кметство с. Джулюница

100 години от обявяване Независимостта на България. Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани.

Срок: 22.09.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Съюз на ветераните от войните,
Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва,
Читалище “Напредък-1870”

Отбелязване на 100 – годишния юбилей на Марин Качамаков.

Срок: 08.09.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец

Месец октомври
Ден на Българската община.
Срок : 12.10.2008 г.

Организатори:
Общински съвет,
Общинска администрация

Петковден - празник на с.Козаревец.

Срок : 14.10.2008 г.

Организатор:
кметство с.Козаревец
Димитровден – празник на с.Мерданя.

Срок: 26.10.2008 г.

Организатор:
кметство с.Мерданя

Кръгла маса.Честване годишнини на бележити лясковчани:
145 г. от рождението на Моско Москов;
165 г. от рождението на Петър Караминчев;
170 г. от рождението на Павел Калянджи

Срок: 31.10.2008 г.

Организатор:
Община Лясковец,
Комитет “Васил Левски”

Месец ноември
1 ноември – Ден на народните будители. Областен конкурс за литературно творчество “Цани Гинчев и Никола Козлев”- награждаване.

Срок: 01.11.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”,
Училища в града

1 ноември – Ден на народните будители.

Срок: 01.11.2008 г.

Организатор:
кметство с.Джулюница

Месец декември
Коледно-новогодишни празници.
Срок: 18-31.12.2008 г.

Организатори:
Община Лясковец,
кметствата в общината,
Читалище “Напредък-1870”


Приложение № 2
на Решение № 56/28.02.2008 г.
на Общински съвет – Лясковец

П л а н - с м е т к а

Относно: обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец за 2008 година.

Месец март
3 март – Национален празник на Република България. Тържествено честване по случай 130 годишнината от Освобождението на България.
Сума : 200 лева

3 март – Национален празник на Република България. Тържествено честване в с.Джулюница.
Сума : 300 лева

Тодоров ден – Традиционни конни надбягвания в с. Добри дял, с. Козаревец и гр. Лясковец.
Сума: 150 лева за с. Козаревец
50 лева за Лясковец
50 лева за с. Добри дял
всичко: 250 лева

Отбелязване 128 години от обявяването на Лясковец за град.
Сума: 50 лева


Месец април
Седмица на гората, водата и земята.
Сума : 200 лева

Среща със служители на здравеопазването.
Сума : 200 лева

Международен ден на книгата. Среща с поета Боян Калчишков.
Сума: 200 лева

Великденски празници – изложба на икони на художничката Жанета Царкова.
Сума : 50 лева

Международен ден на балета. Празник на балета с участието на гост-изпълнители от региона, под патронажа на кмета на община Лясковец.
Сума : 1500 лева

Месец май
6 май – Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.
Сума : 100 лева

6 май – Ден на храбростта и празник на българската армия. Честване в с.Джулюница.
Сума : 50 лева

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура. Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на общината с дейци на просветата и културата.
Сума : 400 лева

Годишна награда за най-добър ученик. Награждаване.
Сума : 500 лева

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - награждаване.
Сума : 200 лева

24 май – Празник на с. Джулюница.
Сума : 450 лева

Св. Константин и Елена – празник на с. Драгижево.
Сума : 200 лева

Месец юни
2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните.
Сума : 100 лева

2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България. Честване в с.Джулюница.
Сума : 30 лева

Петровден – Празник на град Лясковец. Честване празника на града.
Сума : 9 370 лева

Откриване паметна плоча на актрисата Мариана Димитрова на площад “Мариана Димитрова” в село Козаревец.
Сума: 100 лева

Месец юли
Четвърти национален турнир по силов трибой за купа “Лясковец” в гр.Лясковец.
Сума: 400 лева
Открита сцена на международен фолклорен фестивал.
Сума: 2 000 лева

По стъпките на капитан Дядо Никола. Лясковец (Петропавловски манастир) - гр. Габрово – с. Дончевци – гр. Трявна.
Сума: 500 лева

Честване 171 години от рождението на Васил Левски.
Сума : 50 лева

Месец август
Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.
Сума : 200 лева

Месец септември
6 септември - 123 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Тематично предаване по кабелното радио.
Сума : 50 лева

6 септември - 123 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Честване в с.Джулюница.
Сума : 50 лева

Отбелязване на 100 – годишния юбилей на Марин Качамаков.
Сума: 150 лева

100 години от обявяване Независимостта на България. Тържествено събрание, поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани.
Сума : 200 лева

Месец октомври
Ден на Българската община.
Сума : 1000 лева

Петковден - празник на с. Козаревец.
Сума : 200 лева

Димитровден – празник на с. Мерданя.
Сума : 200 лева

Кръгла маса.Честване годишнини на бележити лясковчани:
145 г. от рождението на Моско Москов;
165 г. от рождението на Петър Караминчев;
170 г. от рождението на Павел Калянджи.
Сума : 200 лева

Месец ноември
1 ноември – Ден на народните будители. Областен конкурс за литературно творчество “Цани Гинчев и Никола Козлев”- награждаване.
Сума : 2500 лева

1 ноември – Ден на народните будители. Честване в с.Джулюница.
Сума : 50 лева

Месец декември

Коледно-новогодишни празници.
Сума : 3100 лева, като:
800 за Лясковец
300 лева за с. Козаревец
по 500 лева за останалите села


Сума по календара : от март до декември 2008 година = 25 300 лева.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/