Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проекти финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020

Текущи проекти

няма налични

Реализирани проекти

няма налични