Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проекти финансирани от Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България” 2007 - 2013

Текущи проекти

няма налични

Реализирани проекти