Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 22.12.2017 Заповед №2425 / 22.12.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост с кадастрален №1353, за който е отреден УПИ IV-1353, в кв. 67 по ПУП - ПР на гр. Лясковец.

Заповед №2425 / 22.12.2017 г.