Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост 21.11.2017 Заповед №2059 / 20.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот частна общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион, част от УПИ V за жилищно строителство в кв. 98 по ПУП на гр. Лясковец.

Заповед №2059 / 20.11.2017 г.