Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 20.10.2017 Заповед №1776 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №1232, за който е отреден УПИ XV, в кв. 81 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, с административен адрес: ул. "Капитан Дядо Никола" 10.

Заповед №1776 / 19.10.2017 г.