Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 20.10.2017 Заповед №1775 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII - 1231, находящ се в кв. 81 по ПУП на гр. Лясковец.

Заповед №1775 / 19.10.2017 г.