Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 21.02.2017 Заповед №374 / 20.02.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №000419 по КВС на землището на с. Джулюница.

Заповед №374 / 20.02.2017 г.