Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 24.01.2017 Заповед №167 / 24.01.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна, коридор и склад, находящи се в сградата на Кметство с. Добри дял - Здравна служба.

Заповед №167 / 24.01.2017 г.