Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за търг с явно наддаване за продажба на употребявана транспортна техника и машини, числяща се на ОУПБЗН - В. Търново 09.07.2013 Заповед на министъра на вътрешните работи за организиране на процедура и провеждане на търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини, числяща се на ОУПБЗН - Велико Търново и Протокол за определяне на първоначална тръжна цена на техниката съгласно списъци.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване и Протокол за определяне на първоначална тръжна цена