Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост 26.03.2013 Заповед №601 / 25.03.2013 г. за провеждане на търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти №61 и №11 в землището на с. Джулюница.

Заповед №601 / 25.03.2013 г.