Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен 12.02.2013 Заповед №285 / 12.02.2013 г. на кмета на община Лясковец за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №3, отдел 244, подотдел "р1".

Заповед №285 / 12.02.2013 г.