Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у") и № 4 (отдел 262 - "и") 12.02.2013 Заповед №266 / 12.02.2013 г. на кмета на община Лясковец за определяне на участниците спечелили търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина за обекти № 1 (отдел 240 - "к"), № 2 (отдел 241 - "у") и № 4 (отдел 262 - "и").

Заповед №266 / 12.02.2013 г.