Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 21.11.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-973 / 07.11.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти и 1 (една) вакантна длъжност за войник, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва: - Заместник-командир на 2 механизиран взвод в 1 механизирана рота във военно формирование 42800 - Плевен: 1 (една) длъжност за сержант; - Командир на 2 отделение за подвоз на ГСМ във военно формирование 52760 - Пловдив: 1 (една) длъжност за сержант; - Специалист по информационни системи във военно формирование 22280 - Корен: 1 (една) длъжност за войник. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначени за целта комисии. Същите определят критерии за извършване на избора, разглеждат постъпилите документи и след събеседване с кандидатите извършват класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 14.12.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-973 / 07.11.2023 г. на Министъра на отбраната