Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции 15.07.2024 1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед №3РД-585 / 19.06.2024 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 53 (петдесет и три) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования (в. ф.) от състава на Съвместното командване на специалните операции при следния разчет: - за в. ф. 54120 - Пловдив: 11 (единадесет) длъжности; - за в. ф. 52630 - Пловдив: 9 (девет) длъжности; - за в. ф. 48650 - Пловдив: 10 (десет) длъжности; - за в. ф. 56100 - Пловдив: 5 (пет) длъжности; - за в. ф. 56120 - Пловдив: 2 (две) длъжности; - за в. ф. 56130 - Банкя: 16 (шестнадесет) длъжности. Забележка: С ново приложение №2 към заповед №3РД-585 / 19.06.2024 г., длъжностите във в. ф. 56100 - Пловдив са коригирани на 4 (четири). 2. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс за времето от 09.09.2024 г. до 27.09.2024 г. който включва: извършване оценка на психологичната пригодност, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. 3. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал - на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - до 16.08.2024 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява