Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 13.11.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-972 / 06.11.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер - Началник на група „Ядрена, химическа, биологическа защита и екология“ във в. ф. 52090 - Долна Митрополия, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За кандидатстване за вакантната длъжност се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 06.12.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново.

Заповед №ОХ-972 / 06.11.2023 г. на Министъра на отбраната