Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност във военно формирование 44510 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина 13.11.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-803/19.09.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност - „Началник на група“ в група „Финанси“ във в. ф. 44510 - София, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За кандидатстване за участие в конкурса се подава писмено заявление с приложени документи - лично от всеки кандидат. Конкурсът ще се проведе за времето от 17.01.2024 г. до 24.01.2024 г. във в. ф. 44510 - София и включва: изпит по физическа подготовка, решаване на тест за обща култура и събеседване. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 20.12.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново.

Обява