Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Провеждане на тестове за техническа годност на системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT 09.11.2023 Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР (ГДПБЗН- МВР), в изпълнение на договор №1983опд-34 / 27.09.2022 г., е реализирала система за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Разработен е и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилните телефони, често задавани въпроси и др. Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори. След регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна. Предстоящите тестове ще бъдат проведени, съгласно следния план-график: - 07.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (област Габрово); - 14.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен); - 15.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Велико Търново, Разград, Русе, Силистра); - 16.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Варна, Добрич, Търговище, Шумен); - 21.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол); - 22.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Благоевград, Кюстендил, Перник, София, Софийска област); - 23.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково); - 29.11.2023 г., 12:00-12:30 ч. (Национален тест). Тестовото съобщение, което ще бъде разпространявано в посочените региони на съответните дати, се очаква да бъде получено на мобилни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast Service и ще бъде съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран тих (безшумен) режим на устройството.