Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на проекта за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г., за землището на с. Драгижево 24.10.2023 Заповед №ПО-09-482 / 20.10.2023 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на проекта за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ с вх. №7 / 15.09.2023 г. за стопанската 2023/2024 г., за землището на с. Драгижево.

Заповед №ПО-09-482 / 20.10.2023 г.