Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Провеждане на разяснителна кампания сред населението и демонстрация със Специализирани устройства за машинно гласуване 23.10.2023 Във връзка с предстоящото провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година, уведомяваме гражданите на община Лясковец, че ще се проведе разяснителна кампания сред населението и демонстрация със Специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) с инсталирана демо версия, предназначени за населени места, в които ще се гласува за общински съветници, за кмет на община и кмет на кметство и СУЕМГ с инсталирана демо версия, предназначени за населени места, в които ще се гласува за общински съветници и за кмет на община в предстоящите избори. Всеки който желае да участва в пробното гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване в предстоящия вот на 29 октомври 2023 година, може да вземе участие в демонстрациите, които ще се проведат, както следва: - за град Лясковец - фоайе пред Център за административно обслужване на Община Лясковец, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1, на 25 октомври 2023 г. и 26 октомври 2023 г. от 08:00 часа до 17:00 часа; - за с. Джулюница - фоайе в сградата на Кметство с. Джулюница от 09:00 часа до 11:00 часа на 25 октомври 2023 г. с представител на ОИК - гр. Лясковец; - за с. Добри дял - фоайе в сградата на Кметство с. Добри дял от 14:00 часа до 16:00 часа на 25 октомври 2023 г. с представител на ОИК - гр. Лясковец; - за с. Козаревец - фоайе в сградата на Кметство с. Козаревец от 11:30 часа до 13:30 часа на 25 октомври 2023 г. с представител на ОИК - гр. Лясковец; - за с. Драгижево - фоайе в сградата на Кметство с. Драгижево от 11:30 часа до 13:30 часа на 26 октомври 2023 г. с представител на ОИК - гр. Лясковец; - за с. Мерданя - фоайе в сградата на Кметство с. Мерданя от 09:00 часа до 11:00 часа на 26 октомври 2023 г. с представител на ОИК - гр. Лясковец.

Съобщение