Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г. 17.10.2023 Заповед № ПО-09-321/06.10.2023, Заповед № ПО-09-320/06.10.2023 г., Заповед № ПО-09-330/09.10.2023 г., Заповед № ПО-09-325/09.10.2023 г., Заповед № ПО-09-332/09.10.2023 г., и Заповед № ПО-09-331/09.10.2023 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2023/2024 г. за землища на територията на община Лясковец.

Заповед № ПО-09-321/06.10.2023, Заповед № ПО-09-320/06.10.2023 г., Заповед № ПО-09-330/09.10.2023 г., Заповед № ПО-09-325/09.10.2023 г., Заповед № ПО-09-332/09.10.2023 г., и Заповед № ПО-09-331/09.10.2023 г.