Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 21.09.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-01-410/15.09.2023 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (Командване КИПКО) са обявени 15 (петнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва: - За в. ф. 26340 - София: 4 (четири) длъжности; - За в. ф. 46390 - София: 1 (една) длъжност; - За в. ф. 38410 - София: 2 (две) длъжности; - За в. ф. 42170 - Сливен: 2 (две) длъжности; - За в. ф. 34610 - София: 6 (шест) длъжности. 2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3. Конкурсът ще се проведе от 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г. във в. ф. 46390 - София и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 03.11.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява