Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 12.09.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-695 / 18.08.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 18270 - Горна Малина, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва: - Старши специалист по реални симулации в отделение „Реални симулации“ на Център „Симулационни системи“. 2. Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3. За кандидатстване се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 30.09.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-695 / 18.08.2023 г.