Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) 30.08.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-685 / 17.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътни войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва: - Старши помощник-началник на отделение „Тактическо“ във в. ф. 42800 - Плевен: 1 (една) длъжност; - Командир на 3 механизирана рота във в. ф. 42800 - Плевен: 1 (една) длъжност. 2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3. За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 20.09.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-685 / 17.08.2023 г. на министъра на отбраната