Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Списък на допуснатите до участие в процедурата за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново 14.08.2023 Общински съвет - Лясковец, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите от Временната комисия, създадена с Решение №582 / 22.06.2023 г. на Общински съвет - Лясковец, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново, заедно с техните автобиографии и мотивационни писма, както следва: - Десислава Енчева Иванова; - Славена Андрианова Станева. Публичното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели ще се проведе на 29.08.2023 г., (вторник) от 18:00 часа, в сградата на Община Лясковец, на адрес: пл. „Възраждане“ № 1, партерен етаж, Заседателна зала на Община Лясковец. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Лясковец становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Автобиографии и мотивационни писма на кандидатите за съдебни заседатели