Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс във военно формирование 54800 - Национална гвардейска част, за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 10.08.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-322 / 28.07.2023 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 80 (осемдесет) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част (военно формирование 54800 - гр. София) както следва: - Гвардеец - 72 (седемдесет и две) места; - Номер от разчет - 1 (едно) място; - Младши шофьор - 7 (седем) места. 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности участват в провеждането на конкурс, който включва: изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Конкурсът ще се проведе от 08:00 ч. на 28.11.2023 г. и 29.11.2023 г. в Националната гвардейска част на адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 03.11.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява