Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 10.07.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЗРД-816 / 23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 (триста деветдесет и три) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски както следва: 1. в гарнизон Стара Загора: 20 (двадесет) броя; 2. в гарнизон Ямбол: 22 (двадесет и два) броя; 3. в гарнизон Хасково: 15 (петнадесет) броя; 4. във в. ф. 34750 - Карлово: 50 (петдесет) броя; 5. във в. ф. 56040 - Благоевград: 26 (двадесет и шест) броя; 6. във в. ф. 54990 - Враца: 33 (тридесет и три) броя; 7. в гарнизон Плевен: 35 (тридесет и пет) броя; 8. във в. ф. 54060 - Шумен: 10 (десет) броя; 9. в гарнизон Сливен: 20 (двадесет) броя; 10. във в. ф. 32420 - Русе: 2 (два) броя; 11. в гарнизон Пловдив: 54 (петдесет и четири) броя; 12. в гарнизон Асеновград: 23 (двадесет и три) броя; 13. в гарнизон Белене: 18 (осемнадесет) броя; 14. във в. ф. 28330 - Смолян: 18 (осемнадесет) броя; 15. във в. ф. 24620 - Свобода: 22 (двадесет и два) броя; 16. във в. ф. 22790 - Горна Оряховица: 10 (десет) броя; 17. във в. ф. 28610 - София: 5 (пет) броя; 18. във в. ф. 57250 - София: 5 (пет) броя; 19. във в. ф. 42600 - Мусачево: 5 (пет) броя. 2. Конкурсът ще се проведе от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г. в съответните гарнизони и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 3. В съответствие със заповед №ОХ-665 / 12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219.00 лв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 31.07.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява