Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка 10.07.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-754 / 22.06.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 114 (сто и четиринадесет) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва: 1. За в. ф. 57310 - Ловеч: 87 (осемдесет и седем) броя; 2. За в. ф. 54870 - София: 8 (осем) броя; 3. За в. ф. 22700 - Костенец: 2 (два) броя; 4. За в. ф. 28130 - Стражица: 7 (седем) броя; 5. За в. ф. 24540 - Светлен: 6 (шест) броя; 6. За в. ф. 22690 - Царева Ливада: 4 (четири) броя; 2. Конкурсът ще се проведе от 12.09.2023 г. до 20.09.2023 г. в съответните гарнизони и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 3. В съответствие със заповед №ОХ-665 / 12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219.00 лв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 04.08.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява