Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за заемане на офицерска длъжност чрез приемане на военна служба на лице, завършило граждански висши училища в страната или в чужбина 07.07.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-525 / 28.06.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер за приемане на военна служба на лице, завършило граждански висши училища в страната или чужбина, във военно формирование 52090 - Долна Митрополия. 2. Наименование на длъжността: Началник на група „Правно – административно осигуряване и връзки с обществеността“. 3. Конкурсът ще се проведе от 21.08.2023 г. до 22.08.2023 г. във военно формирование 52090 – Долна Митрополия и включва: изпит по физическа подготовка и събеседване. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 28.07.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява