Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от помещение, представляващо публична общинска собственост 16.06.2023 Заповед №1177 / 15.06.2023 г. проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една година на част от помещение, представляващо публична общинска собственост във фоайето на I-ви надземен етаж в сградата на Общинска администрация гр. Лясковец за инсталиране на многофункционален кафе-автомат, с площ 1 кв.м.

Заповед №1177 / 15.06.2023 г.