Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението по път от общинската пътна мрежа в село Козаревец 11.05.2023 Община Лясковец уведомява, че се въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Смяна на съществуваща прелезна настилка от бетонови елементи с еластична настилка тип STRAIL на жп прелез при км 304+650 в междугарието Горна Оряховица - Джулюница, пресичащ общински път на Община Лясковец, в село Козаревец“, при следните условия: Временния режим на движение на МПС по път от общинската пътна мрежа на Община Лясковец в село Козаревец, водещ към полски имоти и Държавен резерв - база Козаревец за периода от 8.00 часа на 15.05.2023 г. до 17.00 часа на 19.05.2023 г. да става, при пълно прекъсване на движението на ППС. Поради липса на обходен маршрут по време на строително-монтажните работи ще бъде направена организация от изпълнителя за своевременното и бързо поставяне на нужните платна и материали за преминаване при необходимост през прелеза на автомобили със специално предназначение. За целта на площадката ще присъстват необходимите работници и механизация по всяко време на денонощието с готовност за реагиране и съдействие при необходимост от спешно преминаване през прелеза. Временната организация на движението по време на строителството е сигнализирана със съответните знаци за вертикална сигнализация.