Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец 28.04.2023 Община Лясковец уведомява участника в процедурата по чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за резултата от проведената приоцедура по разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Лясковец

Протокол