Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина 25.04.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-310 / 19.04.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 8 (осем) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия и медицинските пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина при следния разчет: - за офицери: 4 (четири) длъжности; - за сержанти: 4 (четири) длъжности. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 (за лица, изпълнявали военна служба или кадрова военна служба) от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи: 19.05.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява