Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец 11.04.2023 Протокол от заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед №719 / 03.04.2023 г. на Кмета на Община Лясковец, проведено на 07.04.2023 г.

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Началник на отдел „Местни приходи” в общинска администрация на Община Лясковец