Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани във военни формирования от Военноморските сили след провеждане на конкурс 04.04.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 195 (сто деветдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани във военни формирования от Военноморските сили след провеждане на конкурс както следва: 1. За в. ф. 22580 - Приселци: 7 (седем) длъжности; 2. За в. ф. 38010 - Приселци: 93 (деветдесет и три) длъжности; 3. За в. ф. 22480 - Бургас: 71 (седемдесет и една) длъжности; 4. За в. ф. 65080 - Варна: 6 (шест) длъжности; 5. За в. ф. 18360 - Бургас: 5 (пет) длъжности; 6. За в. ф. 34590 - Бургас: 13 (тринадесет) длъжности. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 28.07.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-225 / 22.03.2023 г. на министъра на отбраната