Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за изменение на заповед за одобряване на споразумението за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Джулюница 22.03.2023 Заповед №ПО-09-311-1 / 21.03.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново за изменение на Заповед №ПО-09-311 / 27.09.2022 г. по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумението за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец за стопанската 2022/2023 г.

Заповед №ПО-09-311-1 / 21.03.2023 г. на директора на ОД „Земеделие” - Велико Търново