Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Справка за постъпилите мнения, становища и предложения във връзка с проекта за Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ново, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет 21.03.2023 Проектът на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ново, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец на 17.02.2023 г. в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 3, т. 1 във връзка с ал. 2 от Наредбата за планиране на социалните услуги. В рамките на законоустановения 30-дневен срок от публикуване на проекта на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ново, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, в общинска администрация не са получени мнения, становища и предложения от заинтересовани лица и организации, относно приемане на Предложението за планиране на социалните услуги в Община Лясковец.