Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Представяне на Анализ на потребностите от социални услуги в община Лясковец и обсъждане на Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет 17.02.2023 Съгласно чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги, считано от днес - 17.02.2023 г., Община Лясковец представя на вниманието на заинтересованите лица и организации Анализ на потребностите от социални услуги и предлага за обсъждане Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Лясковец. В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища, относно Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Лясковец, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Лясковец