Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Прекъсване на електронните административни услуги поради профилактика на Държавния хибриден частен облак 25.01.2023 Община Лясковец информира потребителите на електронни административни услуги, че съгласно уведомително писмо от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, поради планирана профилактика на ДХЧО от 09:00 часа до 16:00 часа на 28.01.2023 г., ще бъде прекъснат достъпа за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги през Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).