Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за въвеждане на временен режим на движение на МПС по общински път Лясковец-Честово 23.01.2023 Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед №2773 от 19.12.2022 г. на Кмета на Община Лясковец се въвежда временен режим на движение на МПС по общински път Лясковец-Честово от 20.01.2023 г. при изграждане на обект: „Пътна връзка към Мелничен комплекс със силозно складово стопанство в ПИ 44793.113.53 м. Добревец, гр. Лясковец” на „Брот Мел” ЕООД. Автомобилното движение ще се изпълнява двупосочно в стеснен пътен участък, като скоростта се ограничава до 50 км/ч при ремонтни дейности. Забранява се изпреварването. Временната организация на движението по време на строителството е сигнализирана със съответните знаци за вертикална сигнализация.