Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина 18.01.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1160 / 14.12.2022 г. на министъра на отбраната и заповед №РД-36 / 11.01.2023 г. на началника на Военно-географската служба е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, във военно формирование 24430 - Троян. Конкурсът ще се проведе в гр. Троян за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. в следния ред: - проверка на документите и допускане на кандидатите; - провеждане на изпит по физическа подготовка; - провеждане на теоретичен изпит - решаване на тест; - провеждане на практически изпит; - събеседване с кандидата. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 13.03.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява