Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина 13.01.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1192 / 23.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 9 (девет) вакантни длъжности за военнослужещи във Военномедицинска академия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина при следния разчет: - длъжности за офицери: 5 (пет) броя; - длъжности за сержанти: 4 (четири) броя. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка и събеседване с кандидатите. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 (за лица, изпълнявали военна служба или кадрова военна служба) от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи: 24.02.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява